Hoppa till innehåll

Köpvillkor Konditori Rosetten

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Juridisk information

Helén & Martin Häst & Jäst AB
Org.nr: 556592-1086

Adress:
Stenstället Bostället
571 97 Forserum
Sverige

Telefon: 036-640 79

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Vi arbetar strikt under personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig. Genom köp hos Konditori Rosetten bekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Konditori Rosetten i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Konditori Rosetten kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Beställning

För att få handla på Rosetten.se måste du ha fyllt 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Konditori Rosetten lider ekonomisk skada, polisanmäls. Konditori Rosetten friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Konditori Rosetten sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Betalning görs med kort. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Hämtning och avbeställning

Beställningar måste göras med 1 dags framförhållning. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar

kommer att behandlas påföljande måndag och är klara för leverans tidigast tisdag.

Leveransen sker på valt datum till vald butik fraktfritt. Enstaka produkter har längre beställningstid, se produktspecifikation.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att hämta beställningen.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Konditori Rosetten egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Konditori Rosetten ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Konditori Rosetten bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar beställd vara för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Konditori Rosetten på telefon 036-64079, eller med vändande mail med och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation ska hela produkten eller del av produkten returneras, tillsammans med angivelse av inköpsdatum och inköpsställe. Ärendet undersöks, behandlas och avgörs därefter manuellt. Produkter med anmärkningar som returernas till Konditori Rosetten bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Konditori Rosetten kontaktas samma dag som leveransen når fram för information om ersättning.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Konditori Rosettens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär attKonditori Rosetten befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Konditori Rosetten förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Konditori Rosetten skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.